เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

 • วัดไผ่ดำ เจริญศุข

   

  แหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

  1.      วัดไผ่ดำเจริญศุข

  การก่อสร้างวัดไผ่ดำ มีหลักฐานที่บันทึกถึงการก่อสร้างที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแน่นอน ต้องอาศัยจากการสืบปากคำของผู้ที่เคยรู้เคยได้ยิน หรือเคยร่วมการก่อสร้างในศาสนสถานนั้นมา สันนิษฐานว่าวัดไผ่ดำคงสร้างขึ้นก่อนสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้รับคำบอกเล่าจาก คุณยายพริ้ง  ศรีพฤกษ์ ท่านได้เคยมาช่วยทางวัดขนดินมาถมที่ทำเป็นฐานสำหรับสร้างโบสถ์หลังปัจจุบัน เมื่อสมัยท่านยังสาวๆ อยู่ ดังนั้น เมื่อนับมาถึงขณะนี้ก็เป็นระยะเวลาถึงร่วม ๑๐๐ ปีมาแล้ว วัดไผ่ดำก็คงจะต้องสร้างขึ้นก่อนโบสถ์ในลักษณะของสำนักสงฆ์หรือวัดมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย ประมาณว่าคงจะมีอายุมากว่า ๑๐๐ ปีขึ้นไป

  แต่เดิมวัดไผ่ดำตั้งอยู่บนฝั่งใต้ของคลองแสนแสบ เขตท้องที่หมู่ ๕ ซึ่งเยื้องๆกับปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓๐๐ เมตร ตอมาภายหลังได้ย้ายข้ามมาสร้างทางฝั่งเหนือของคลองแสนแสบใหม่ โดยใช้ชื่อเดิมว่าวัดไผ่ดำ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่หมู่ ๔ ตำบลศาลาแดง มีพื้นที่อาณาเขตของวัดที่ใช้สร้างศาสนสถานประมาณ ๒๐ ไร่ และยังมีที่ดินซึ่งเป็นธรณีสงฆ์อีกหลายแห่งด้วย ในสมัยก่อนวัดไผ่ดำได้สร้างหอฉันและหอสวดมนต์ไว้ตรงกลางและมีกุฏิพระสงฆ์สร้างไว้รอบๆมีชานไม้ต่อถึงกันหมด  ในระยะต่อมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อสร้างแยกออกเป็นหลัง ปรับให้เป็นสัดส่วนกว่าเดิม

  ศาสนสถานที่สำคัญของวัดไผ่ดำ

  พระอุโบสถ มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของท้องถิ่น ซึ่งทำการก่อสร้างโดยช่างชาวจีน ก่อนที่จะก่อสร้างได้ถมดินเป็นฐานสูงขึ้นมาฝังไหซองลงไปในดินด้วย เพื่อใช้แทนเสาเข็มและเพื่อประโยชน์ทำให้เกิดเสียงก้องภายในพระอุโบสถ   พระอุโบสถมีความยาว ๑๒ เมตร และมีความกว้าง ๖ เมตร มีระเบียงยื่นออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีประตูเข้าทางด้านหน้า ๒ บาน และด้านหลัง ๑ บาน ฝาผนังของพระอุโบสถสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนและฉาบปูนทับอีกทีหนึ่ง มีหน้าต่างด้านละ ๕ บาน ส่วนเครื่องบนของพระอุโบสถมีหลังคาแบบ ๒ ชั้น มุงด้วย กระเบื้องปลายมน ช่อฟ้าพระอุโบสถ   เป็นทรงเตี้ยและแบน หางหงส์ประกอบใบฎีกามีลักษณะเป็นรูปหัวพระยานาค หน้าบันก็เป็นลายปูนปั้นรูปหน้าสิงห์ขบ และประกอบด้วยลายเถาไม้เลื้อย ทางด้านระเบียงหน้าของพระอุโบสถ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.03s. 0.75MB