เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563 (สขร.1)936
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)130
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพ้สดุรายเดือน 2562 (สขร.1)1031
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 256112180
การจัดหาพัสดุประจำปี1204

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB