ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 14,746 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเทศบาล4 แชร์  
23 เม.ย. 62ประกาศราคากลางถนนซอยเทศบาล 1 แชร์  
25 มี.ค. 62ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนซอยเทศบาล 1 แชร์  
25 มี.ค. 62ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเทศบาล 4 แชร์  
15 มี.ค. 61ประกาศราคากลางถนนเทศบาล4 แชร์  
15 มี.ค. 61ประกาศราคากลาง ถนนซอยเทศบาล 3 แชร์  
29 ธ.ค. 60ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) แชร์  
15 ธ.ค. 60ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมสะพานไม้ แชร์  
23 พ.ย. 60ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) แชร์  
23 พ.ย. 60ประกาศราคากลางซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แชร์  
11 ก.ค. 60ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล5 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา