เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเทศบาล42614 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางถนนซอยเทศบาล 112123 เม.ย. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนซอยเทศบาล 117825 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเทศบาล 411425 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางถนนเทศบาล417415 มี.ค. 61
ประกาศราคากลาง ถนนซอยเทศบาล 317715 มี.ค. 61
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)16929 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมสะพานไม้17215 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)15523 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางซุ้มเฉลิมพระเกียรติ72123 พ.ย. 60
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล516711 ก.ค. 60
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB