เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเทศบาล41314 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางถนนซอยเทศบาล 111423 เม.ย. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนซอยเทศบาล 116725 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเทศบาล 410825 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางถนนเทศบาล416615 มี.ค. 61
ประกาศราคากลาง ถนนซอยเทศบาล 317015 มี.ค. 61
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)15929 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมสะพานไม้16915 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)14723 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางซุ้มเฉลิมพระเกียรติ68023 พ.ย. 60
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล516311 ก.ค. 60
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB