เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเทศบาล41614 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางถนนซอยเทศบาล 111823 เม.ย. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนซอยเทศบาล 117325 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนเทศบาล 411225 มี.ค. 62
ประกาศราคากลางถนนเทศบาล417015 มี.ค. 61
ประกาศราคากลาง ถนนซอยเทศบาล 317315 มี.ค. 61
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)16329 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมสะพานไม้17115 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)15423 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางซุ้มเฉลิมพระเกียรติ70023 พ.ย. 60
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล516611 ก.ค. 60
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB