ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 14,648 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 4 แชร์  
17 ก.ค. 63ประกาศประกวดราคาถนนเทศบาล 4 แชร์  
9 ก.ค. 63ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
28 ม.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 ต.ค. 62แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
10 เม.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 4 แชร์  
8 ต.ค. 61แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
20 มี.ค. 61ประกาศประกวดราคาจ้าง ถนนเทศบาล 4 แชร์  
20 มี.ค. 61ประกาศประกวดราคาจ้าง ถนนซอยเทศบาล 3 แชร์  
31 ม.ค. 61โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในและระบบโทรศัพท์ แชร์  
2 ส.ค. 60ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา แชร์  
11 ก.ค. 60ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนเทศบาล5 แชร์  
17 พ.ค. 60ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล4 แชร์  
27 เม.ย. 60ประกาศขายทอดตลาด ปี 2560 แชร์  
1 ส.ค. 59ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แชร์  
4 ก.ค. 59ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา