เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564131
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564114
เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563197
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาแดง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒2176
ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปี 25611145
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 25601185
ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 25597139

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB