เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256411
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256411
เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563185
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาแดง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒2168
ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปี 25611139
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 25601177
ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 25597135

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB