เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วันที่ 17 ก.ค. 63 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศาลาแดง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์.pdf873.84 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB