ออนไลน์ 352 คน

เยี่ยมชม 14,668 คน

เทศบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ธ.ค. 63โอนงบประมาณครั้งที่ 1/2564 แชร์  
16 ธ.ค. 63โอนงบประมาณครั้งที่ 2/2564 แชร์  
24 ก.ย. 63เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
24 ก.ย. 63ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
13 ก.ย. 62เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563 แชร์  
27 ก.ย. 61ประกาศเทศบาลตำบลศาลาแดง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
18 ก.ย. 60ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปี 2561 แชร์  
22 ก.ย. 59เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560 แชร์  
1 ต.ค. 58ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา