เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
แผนการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ปีงบประมาณ 256411 ธ.ค. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 256411 ธ.ค. 63
จดหมายข่าว การชำระภาษี 25635128 ต.ค. 62
ประกาศและคำสั่งภาษี 25632728 ต.ค. 62
กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศาลาแดง12215 พ.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 256215118 ม.ค. 62
ประกาศชำระภาษีและบริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 256214218 ม.ค. 62
กำหนดชำระภาษี3097 มิ.ย. 61
ประกาศาชำระภาษีและบริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 256110214 ธ.ค. 60
กำหนดชำระภาษี 25616714 ธ.ค. 60
จดหมายข่าว การชำระภาษี 256110314 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB