เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง817 พ.ย. 63
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี392 ก.ย. 63
ประกาศยกเลิกกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 25633413 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2413 ก.ค. 63
ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา529 ก.ค. 63
นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-191179 ก.ค. 63
รับโอนย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข3219 มิ.ย. 63
สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 25624219 มิ.ย. 63
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลาแดง5818 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม3911 มิ.ย. 63
ประกาศคำสั่งและคำสั่งภาษี 2563498 พ.ค. 63
ประกาศพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563518 พ.ค. 63
สาระหน้ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง14817 ต.ค. 62
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน คณะศึกษาดูงานจากอำเภอบางคล้า18322 ส.ค. 62
การกำจัดน้ำเสียและเทคนิคการใช้ EM ให้ได้ประสิทธิภาพ5314 ส.ค. 62
โครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง ประ่จำปี 256221314 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว15029 ก.ค. 62
การทำ EM กำจัดน้ำเสีย5010 ก.ค. 62
ลดใช้ถุงพลาสติก588 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์งาน สปสช1021 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB