เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
แผนการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ปีงบประมาณ 256421 ธ.ค. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 256411 ธ.ค. 63
ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง917 พ.ย. 63
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี392 ก.ย. 63
ประกาศยกเลิกกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 25633613 ส.ค. 63
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัรสโคโรนา 3,000 บาท16720 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2613 ก.ค. 63
ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา549 ก.ค. 63
นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-191279 ก.ค. 63
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร4630 มิ.ย. 63
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร4030 มิ.ย. 63
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน3926 มิ.ย. 63
รับโอนย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข3219 มิ.ย. 63
สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 25624219 มิ.ย. 63
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลาแดง5818 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม3911 มิ.ย. 63
ประกาศคำสั่งและคำสั่งภาษี 2563518 พ.ค. 63
ประกาศพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563528 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้พิการ2314 พ.ย. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษี 25635128 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB