ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 14,769 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
2 เม.ย. 64ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาแดง แชร์  
8 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
17 พ.ย. 63ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง แชร์  
2 ก.ย. 63ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี แชร์  
13 ส.ค. 63ประกาศยกเลิกกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
19 มิ.ย. 63รับโอนย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข แชร์  
19 มิ.ย. 63สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
18 มิ.ย. 63ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลาแดง แชร์  
11 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม แชร์  
8 พ.ค. 63ประกาศคำสั่งและคำสั่งภาษี 2563 แชร์  
8 พ.ค. 63ประกาศพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 แชร์  
17 ต.ค. 62สาระหน้ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
14 ส.ค. 62การกำจัดน้ำเสียและเทคนิคการใช้ EM ให้ได้ประสิทธิภาพ แชร์  
10 ก.ค. 62การทำ EM กำจัดน้ำเสีย แชร์  
8 ก.ค. 62ลดใช้ถุงพลาสติก แชร์  
1 ก.ค. 62ประชาสัมพันธ์งาน สปสช แชร์  
28 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงาน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 66 รายการ
เปลี่ยนภาษา