เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัรสโคโรนา 3,000 บาท

แชร์

ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก "เราไม่ทิ้งกัน" เงินเยียวยาเกษตรกร" หรือ "เงินเยียวยาของกันประกันสังคม" จะไม่ได้รับเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง "จำนวน 3,000 บาท อีก (จ่าย 1,000 บาท 3 เดือน) โดยสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้คือ 1 คนต่อ 1 สิทธิเท่านั้น

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
0.02s. 0.50MB