เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

แชร์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลาแดง กองการศึกษา กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะครูผู้ดูแลเด็ก ได้ตอนรับ นายสิงหราช วงเสงี่ยม นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว นายกฤษดา พรหมสุวรรณ สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว พร้อมด้วยคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยม และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลาแดง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลาแดงนั้น ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานศึกษา มีสบู่เลวและอ่างล้างมือตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง มีการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน ให้นักเรียนและบุคลลากรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับผลการตรวจเยี่ยม นายอำเภอ ได้ชื่นชม การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีการดำเนินการที่ดี มีมาตรฐานตามมาตรการที่กำหนด


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB