เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

แชร์

โครงการส่งเสริมเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เทศบาลตำบลศาลาแดง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ในปีนี้ จึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ ถ้าเราไม่ดำเนินการ ไม่ปฎิบัติให้เป็นแบบอย่าง โอกาสที่เด็กและเยาวชนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้ ถึงประเพณีท้องถิ่น ก็อาจเลื่อนหายไปด้วย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB