เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แชร์

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ กัลยาพิริยะประชาสรรค์ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในโครงการ "ร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง ประจำปี 2562"


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB