เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แชร์

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชาชน  สถานประกอบการ และส่วนราชการ  ผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลศาลาแดง

เรื่อง การโอนการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลศาลาแดง  ให้กับประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.01s. 0.50MB