เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง ประ่จำปี 2562

แชร์

วันที่  14  สิงหาคม  2562  เทศบาลตำบลศาลาแดง  ร่วมกับโรงเรียนวัดไผ่ดำ  จัดทำโครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง  ประจำปี  2562  เพื่อแสดงเจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  ในพื้นที่ชุมชน  สถานศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริต  ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต  และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  ระหว่างหน่วยงานราชการ  ประชาชน  สถานศึกษา


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB