เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศยกเลิกกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 4ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัรสโคโรนา 3,000 บาททต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศประกวดราคาถนนเทศบาล 4ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสะพานวัดตะพังคลีถึงสามแยก หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเทศบาล4ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แสดงงบผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ต.ค.-.มิ.ย.2563อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต จากสะพานวัดตะพังคลี ถึงสามแยก หมู่ที่ 17อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลุกสร้าง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รับโอนย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB