ออนไลน์ 341 คน

เยี่ยมชม 14,669 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 1 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
22 มี.ค. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศาลาแดงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาแดง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา